• Język: Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

Zwroty i Reklamacje

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, powołując się na art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Takie oświadczenie można złożyć w ciągu 14 dni (w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego) od daty otrzymania/odbioru Towaru od Dostawcy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru we wspomnianym wyżej trybie, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

2. W przypadku wspomnianego w pkt. 1 trybu odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę sprzedaży Towaru/Towarów uznaje się za niezawartą.

3. Zwracany towar musi być fabrycznie zapakowany i w nienaruszonym stanie, opakowanie produktu i jego zawartość nie może nosić śladów użytkowania (zadrapań i uszkodzeń).Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w określonych sytuacjach. Są one szczegółowo opisane w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i dotyczą m.in.:
a) umów związanych ze świadczeniem usług w sytuacji, gdy przedsiębiorca w całości wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi, został poinformowany, że po wypełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, której przedmiotem jest przedmiot wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) umowy, której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu do Klienta, ze względu na swoją specyfikę, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d) umowy, której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu tego opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Klienta po dostarczeniu produktu.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów oraz otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Zwrot towaru zamawianego na specjalne zamówienie Klienta może nie być możliwy.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej:
www.nawigacje-rolnicze.pl/zwroty-i-reklamacje
Do każdego zwrotu musi być wypełniony formularz odstąpienia od umowy - w formie papierowej lub jako formularz elektroniczny. Do momentu otrzymania formularza zwrot nie będzie wysyłany.

9. Faktura korygująca będzie wysyłana tylko na żądanie klienta i tylko drogą elektroniczną.

 

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres: PHU Rolmax Gabriel Kurzyna ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik
b) przesłane na adres e-mail: swidnik@nawigacje-rolnicze.pl
c) lub złożone osobiście w jednym ze sklepów. Lista sklepów znajduje się pod adresem: www.nawigacje-rolnicze.pl/sprawdz-nasze-lokalizacje

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: www.nawigacje-rolnicze.pl/zwroty-i-reklamacje

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia stosownych dokumentów. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

Pobierz formularz zwrotu

Pobierz formularz reklamacji